โครงการ เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

ระยะเวลาเอาประกันภัย – แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี – สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ: ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 76 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย – แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 (เพื่อผู้สูงอายุ) : ครบอายุ 90 ปี – สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล สบายใจ: ชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึงอายุ

Read More…

ไทยประกันชีวิต บุพการีที่รัก

ไทยประกันชีวิต บุพการีที่รัก –  คุ้มครอง 10 โรคร้ายยอดฮิต ในกลุ่มโรคมะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง และเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 600,000 บาท –  อยู่ครบสัญญา มีเงินคืนให้ สูงสุด 600,000 บาท –  จ่ายเบี้ยฯ สั้น 10 ปี หรือ 15 ปี –  ค่าเบี้ยฯ เริ่มต้น

Read More…

ประกันชีวิต อาวุโส เทคแคร์

“ครั้งแรก! กับประกันของคนสูงวัยที่คุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ โดยไม่ต้องตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ” ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี ประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี ประกันชีวิต อาวุโส เทคแคร์ – สามารถเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิต* เป็นค่าชดเชยรายวัน – นอนโรงพยาบาลได้** – ค่าชดเชยรายวันฯ สูงสุดถึงคืนละ 1,000 บาท – เพิ่มความคุ้มครองให้รวมสูงสุดถึง 150% หรือรับสูงสุดถึง 300,000 บาท*** – ไม่เบิกค่าชดเชยรายวันฯ ไม่เสียเปล่า สามารถรวมกับทุนประกันชีวิตและส่งต่อให้ลูกหลานได้ โครงการประกันชีวิตอาวุโส

Read More…

ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ)

ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ) … ประกันผู้สูงอายุที่ให้คุณมีแต่ได้กับได้ ทำไมต้องทำประกันชีวิตสูงวัยได้เกินร้อย 1. เพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมให้ตนเองและครอบครัว 2. มีเงินก้อนเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 3. เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน 4. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับตนเองและครอบครัว 5. เพื่อมีหลักประกันคุ้มครองในยามอายุมากขึ้น รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง – คุ้มครองการเสียชีวิตจากทั้งเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ – ได้รับเงินคืนทุกปี แผนสูงสุดปีละ 8,000 บาท* – เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือแผนสูงสุด

Read More…

ประกันชีวิต เอไอเอ 50 อัพ

คำถามนี้มีคำตอบ ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี ประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี ฯลฯ ประกันชีวิต เอไอเอ 50 อัพ อีกทางเลือกของ ประกันผู้สูงอายุ ยิ่งอยู่นาน ยิ่งได้มาก.. ตอนนี้รู้แล้วว่าจะทำ ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี “คุ้มมากครับ.. เอไอเอเพิ่มความคุ้มครองให้ปีละ 10% สูงสุดถึง 150% แต่จ่ายค่าเบี้ยฯเท่าเดิม”* สำหรับผู้สูงอายุระหว่าง 50-70 ปี ไม่ตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดอายุสัญญา เลือกรับความคุ้มครองสูงสุดถึง 450,000

Read More…

ประกันชีวิตอาวุโส โอเค

ประกันชีวิตอาวุโส โอเค ความกังวลต่างๆของผู้สูงอายุมีมากมาย… แต่เราเข้าใจ ตอบปัญหาสับสนใจจะ ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี ประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี “ไม่อยากทิ้งภาระให้ลูกหลานเมื่อถึงวันสุดท้าย” “พอแก่ตัวลง โรคภัยก็ถามหา ประกันที่ไหนเค้าจะรับ” “เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะทำประกัน ตอนนี้คงสายไปแล้ว” ประกันชีวิตอาวุโส โอเค ประกันผู้สูงอายุ ความกังวลต่างๆของผู้สูงอายุมีมากมาย แต่เราเข้าใจ ทำประกันชีวิต วันนี้เอไอเอเพิ่มความอุ่นใจคลายกังวลให้ผู้สูงอายุสามารถ ทำประกันชีวิตได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ รู้แล้วว่าจะทำ ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี สำหรับผู้สูงอายุระหว่าง 50-70 ปี ไม่ตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ ค่าเบี้ยประกันชีวิตเริ่มต้นเพียงวันละ

Read More…

เมืองไทย วัยเก๋า เอ็กซ์ตร้า

เมืองไทยวัยเก๋า เอ็กซ์ตร้า ประกันผู้สูงอายุ ถึงสูงวัย ก็ทำประกันได้ อีกหนึ่งทางเลือกกับคำถาม ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี ประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี เมืองไทย วัยเก๋า เอ็กซ์ตร้า รับประกันตั้งแต่อายุ 40-75 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่มีคำถามสุขภาพ คุ้มครองชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ สูงสุด 400,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ 200% ตลอดอายุสัญญา เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มได้

Read More…

ประกันชีวิต สูงวัย ใช่เลย

ยังนึกไม่ออกใช่หรือไม่จะทำ ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี ประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี ประกันผู้สูงอายุ ทำไมต้องทำ ประกันชีวิต สูงวัย ใช่เลย 1 ทำประกันชีวิตเพื่อเก็บไว้เป็นเงินออมในแก่ตนเองและครอบครัว 2 มีเงินก้อนไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 3 ทำประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง ประกันชีวิต สูงวัย ใช่เลย สูงวัยใช่เลย 90/10 ( มาย สบาย สบาย A90/10 ) คุ้มครองชีวิต ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลายตั้งแต่แผน 50,000

Read More…

โครงการ สูงวัย เบิกได้

ครั้งแรกของประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัย ที่เบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกได้ ทุกคลินิก ทุกโรงพยาบาล ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่เบิกได้ทุกคลินิก ทุกโรงพยาบาล สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ประกันสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป เป็นการประกันชีวิต และประกันสุขภาพเฉพาะกรณีที่เข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในเท่านั้น แต่โครงการ “สูงวัย เบิกได้” ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งชีวิต และค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เบิกได้โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และเบิกได้ทุกคลินิก ทุกโรงพยาบาล ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ที่มักจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงได้ในที่สุด

Read More…

โครงการเมืองไทย สุขใจวัยเก๋า

ให้วัยเก๋า สุขใจ กว่าใคร – ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่มีคำถามสุขภาพ* – เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท – คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 500,000 บาท (แผน 5) – วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 25,000 บาทต่อครั้ง (แผน 5) – เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล วันละ 2,500 บาท สูงสุด 365 วัน *การรับประกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

Read More…

ประกันชีวิต 50 แซบเวอร์

ประกันชีวิต 50 แซบเวอร์ เพิ่มความอุ่นใจ คลายความกังวล… ด้วยหลักประกันชีวิตและโรคร้ายแรง – หลักประกันของคนอายุ 50-75 ปี – สร้างหลักประกัน กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เสียชีวิต อุบัติเหตุ – คุ้มครอง 3 กลุ่มโรคร้ายแรงทั้งมะเร็ง หัวใจ และหลอดเลือดสมอง – ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ อายุมากขึ้นความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงยิ่งเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ โดยเฉพาะในกลุ่ม 3 โรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ อย่าง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ

Read More…

ซีเนียร์ แฮปปี้ 2

ซีเนียร์ แฮปปี้ 2 เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการความคุ้มครองตลอดชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบุตรหลาน รับประกันตั้งแต่อายุ 50 – 75 ปี ระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุครบ 85 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุครบ 85 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (บริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ในการให้ตรวจสุขภาพ หรือขอเอกสารทางการแพทย์เพิ่มเติม เมื่อเห็นว่าจำเป็น) ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุด 200,000 บาท ผลประโยชน์ที่ได้รับ 1)

Read More…

ประกันภัยคุ้มครองอุ่นใจ

คุ้มครองอุ่นใจ เพิ่มความอุ่นใจ….อย่างมั่นคง ประกันผู้สูงอายุที่ไหนดี ประกันผู้สูงอายุแบบไหนดี เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หากยังกังวลกับการสร้างหลักประกันในช่วงบั้นปลายของชีวิต คุณสามารถ เพิ่มความอุ่นใจ…อย่างมั่นคง กับแบบประกันภัย “คุ้มครองอุ่นใจ” กับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพิ่มความอุ่นใจ ให้กับตัวคุณเองและลูกหลาน หมายเหตุ – ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา เงื่อนไขการรับประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี

Read More…

ประกันลูกกตัญญู

ประกันลูกกตัญญู (Health Protect for Senior) ตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ความคุ้มครอง – เริ่มต้นเพียงวันละ 40 บากก็คุ้มครองสูงสุดถึง 500,000 บาท – สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ – ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งการเจ็บป่วยกรณีเป็นผู้ป่วยใน และการเจ็บป่วยกรณีเป็นผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุฉุกเฉิน – ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขสรรพากร) อายุผู้เอาประกันภัย  51-65 ปี ตอบโจทย์

Read More…